’Russamtalen’ er et rehabiliterende rustiltak i Kriminalomsorgen. Det er strukturerte samtaler med mål om å endre domfeltes rusvaner gjennom å bygge opp troen på mestring av eget liv og skape motivasjon til å endre rusvaner.Nettsiden er et arbeidsverktøy for tilsatte i kriminalomsorgen som selv skal gjennomføre russamtale eller skal gi opplæring i hvordan gjennomføre russamtaler.

samtale

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009