Nettsiden er et arbeidsverktøy for tilsatte i kriminalomsorgen som selv skal gjennomføre russamtale eller skal gi opplæring i hvordan gjennomføre russamtaler.

Det er ikke mulig å kommentare denne artikkelen.

samtale

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009