Kurs

  

 

Dato for nye kurs vil bli annonsert i kurskatalogen

 

 

 Kurset går over tre dager. Det er obligatorisk å være med på alle  tre dagene.

 

Målgruppe:

Betjenter som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform og ledere som skal ha operativt ansvar for implementering av tiltaket.

 

Forberedelser:

Det forutsettes at deltakerne har vært gjennom ”MI – Trinn 1”.

 

Innhold:

• Orientering om Russamtale, bakgrunn og teoretisk fundament.

• Bruk av ”Motiverende samtale” (MI).

• Bruk av metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM).

• Ferdighetstrening i bruk av ”Russamtalen”.


Undervisningsform:

Forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser.

 

Tid: Se kurskatalog

 

Sted: KRUS

 

Påmelding: www.krus.no/soknadsskjema

 

Faglig ansvarlig: Trond Jakob  Martinsen 


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009