Erfaringssamling


Samlingen et tilbud til dem som har vært gjennom kurs i bruk av ”Russamtalen” og har gjennomført ”Russamtalen” minimum en gang. Målet med erfaringssamlingen er å utveksle erfaringer med andre som bruker ”Russamtalen”.

 

Målgruppe: Tilsatte som bruker ”Russamtalen”.

 

Innhold:

                        • Erfaringsutveksling.

                        • Status.

                        • Innspill og diskusjon til forbedringer.


Undervisningsform:

Presentasjoner og erfaringsutveksling.

 

 

Sted: KRUS

Påmelding: www.krus.no/soknadsskjema

Faglig ansvarlig: Hege Lauritzen

Påmeldingsfrist:


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009