Ressurser

Trenger du ytterligere informasjon i arbeidet ditt, eller er interessert i en utdypning innen fagfeltet?


Her finner du all litteratur, filmer, lenker og lovverk som er benyttet og utviklet i forbindelse med Russamtalen.Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009