Lover- og retningslinjer

Informasjon kommer – deler av nettsiden er fortsatt under oppbygging.

http://www.lovdata.no/all/nl-20010518-021.html


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009