Samtalemanual

Samtalemanualen for Russamtalen er utviklet på bakgrunn av anerkjente teorier og samtalemetoder. Den skal hjelpe ansatte i Kriminalomsorgen til å gjennomføre Russamtalen med domfelte og varetektsinnsatte. Det er ikke tilfeldig hvordan Russamtalens elementer er satt sammen, og det er derfor viktig at den enkelte følger manualens retningslinjer. Fullstendig manual finner dere i  Russamtalens håndbok som  kan laste ned som pdf (se meny på venstre side).


På nettsiden finner dere filmeksempler og en oversikt over de viktigste elementene i hver av de tre samtalene. I filmene møter vi tre innsatte :


Kim (skuespiller: Geir Espen Løvås)

Click here To Watch Video


 

Sam (skuespiller: Ayaz Hussain)

Click here To Watch Video


 

Yvonne (skuespiller: Tiril Ilsaas Pharo)

Click here To Watch VideoKriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009