Avklaringssamtale

_DSC7175

 

Før oppstart av selve Russamtalen må det gjennomføres en avklaringssamtale. Hensikten med denne er å gi den domfelte tilstrekkelig informasjon for at han/hun skal få et grunnlag for å eventuelt velge Russamtalen som alternativ til annen reaksjon. I tillegg bruker tilsatte avklaringssamtalen til å vurdere om domfelte skal få tilbud om russamtalen. For å få tilbud om Russamtalen er det en forutsetning at den domfelte ønsker å jobbe med sin rusproblematikk. Det er utarbeidet fire enkle spørsmål som kan gi holdepunkter for om en domfelt ønsker å delta, og om han/hun vil få noe ut av det. Disse avklaringsspørsmålene finnes som en pdf-fil i venstremenyen som dere kan skrive ut.

 

I avklaringssamtalen skal det gis informasjon om hvorfor Russamtalen kan være et tilbud og hvordan samtalene vil foregå. Det skal også informeres om samtalemetodikken som vil benyttes; BaM og MI. Det er viktig å fokusere på informasjon i dialog.  

 

 


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009