Samtale 1

Første samtale inneholder i hovedsak en BaM-samtale hvor du og domfelte utforsker et svakt øyeblikk; hva som skjedde i en situasjon der den domfelte ruset seg. Sammen med domfelte skal du utforske situasjonen på en fordomsfri måte.


Her kan du lese mer om sterke og svake øyeblikk.


Gjennom samtalen er det viktig at den domfelte føler seg akseptert og får lyst til å fortsette med samtalene. Du skal få frem at du ikke er ekspert som skal fortelle hva som er riktig å gjøre i livet til den domfelte, og du skal møte den domfelte med empati. Nedenfor er det flere filmer som illustrerer hvordan en samtale kan foregå og noen eksempler på hva som gjøres feil. Det er viktig å huske på å bruke informasjon i dialog. FAK-skjema er det sentrale hjelpemiddelet i samtalen og du finner et eksempel på dette i venstremenyen.


Click here To Watch Video

Informasjon i dialog. I begynnelsen av møtet må den domfelte få en ny gjennomgang av hva Russamtalen vil innebære.


Click here To Watch Video

Informasjon der dialog mangler. Her kan den domfelte lett føle seg overkjørt og vil ikke få med seg informasjonen.


Click here To Watch Video


Gjennomgang av svakt øyeblikk med FAK-skjema.


Click here To Watch Video


Feil som kan gjøres; gjennomgang av svakt øyeblikk hvor fengselsbetjent/ konsulent tar over samtalen.


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009