Samtale 2

De fleste vil være mer eller mindre villig til endring. Hensikten med samtale 2 er å utforske hvor villig den domfelte er til å endre rusatferd, og hvor ambivalent han/hun er til å gjøre en endring. Med en slik utforsking kan det bli tydeligere for den domfelte å se fordeler og ulemper ved å ruse seg, og dette kan skape motivasjon til forandring på sikt. Hos en person som er usikker, kan utforskning av ambivalens legge til rette for å komme nærmere en beslutning, og motivasjonen for endring kan økes.


Her kan du lese mer om ambivalens og motivasjon


For å oppnå en høyere grad av motivasjon for endring benyttes teknikker som ambivalenskryss og skaleringsspørsmål hentet fra metodikken Motiverende samtale (MI). Eksempel på ambivalenskryss kan du laste ned fra venstremenyen.


Nedenfor er flere eksempler på hvordan det kan gjøres og et eksempel på hva som gjøres feil. Men feil kan rettes opp, noe dere også vil se et eksempel på.

 

Click here To Watch Video

Eksempel på hvordan en kan utforske ambivalens sammen med den domfelte.


Click here To Watch Video

Ambivalensutforskning utført feil


 

Click here To Watch Video

Eksempel på hvordan en kan rette opp igjen feil som er begått i ambivalensutforskningen.


 


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009