Samtale 3

I tredje og siste samtale skal en analysere et sterkt øyeblikk, det vil si en situasjon der den domfelte kunne ha ruset seg, men valgte å la være. Ved å trekke frem situasjoner der den domfelte klarer å ta kontroll over eget liv og gjennomføre egne handlinger, styrkes opplevelsen av mestring. Når det ikke er vanen, men aktive valg som får styre den domfeltes handlinger, er det viktig å se på og analysere disse situasjonene. Ved å trekke frem situasjoner der den domfelte lykkes, øker troen på at det er mulig å endre atferd, og forutsetningene for å lykkes neste gang blir enda større.


Her finner du mer om sterke øyeblikk.

 

Nedenfor er et eksempel på hvordan en kan analysere et sterkt øyeblikk sammen med den domfelte. Dere finner også en versjon hvor analysen blir kommentert av BaM-ekspert Hallgeir Brumoen.

 

I venstremenyen kan du laste ned et eksempel på et et FAK-skjema som kan brukes i analysen av sterke øyeblikk.


Click here To Watch Video

Analyse av sterkt øyeblikk med bruk av FAK-skjema. Sentrale begreper her “sannhetens øyeblikk” og “selvinstruksjon”. Det er også alltid viktig å oppsummere det som har kommet frem i FAK-skjemaet.Click here To Watch Video

Analyse av sterkt øyeblikk. Kommentert av Hallgeir BrumoenKriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009