Teori


_DSC3021

De samtalemetodikkene som brukes i Russamtalen plasseres innenfor kognitiv atferdsteori, og kan beskrives som en kognitiv endringsmetode. En utdypning av hva som menes med dette begrepet finner du i venstremenyen. 


Russamtalen benytter følgende tre metodiske tilnærminger: Bygging av mestringstillit (BaM) (Brumoen 2000, Brumoen & Højdahl 2005, 2007), Motiverende samtale (MI) (Miller & Rollnick 2002) og Endringshjulet (Prochaska, DiClemente & Norcross 1992) som alle springer ut av den kognitive atferdsteorien. Utdypende informasjon om disse metodene finner du i venstremenyen.


Mange av programmene som tilbys i Kriminalomsorgen i dag baserer seg på metoder med utgangspunkt i kognitive atferdsteorier, og erfaringene fra kognitiv metodikk i endringsarbeid og samtaler er mange, noe som også kommer fram i Stortingsmelding nr. 37 (2008-2009). Utviklingen av Russamtalens innhold bygger på den kompetansen og de erfaringene som allerede er opparbeidet innenfor Kriminalomsorgen.


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009