Kognitiv endringsmetode

Kognitiv endringsmetode har fokus på hvordan mennesker tenker og hvordan den enkelte bearbeider, tolker, husker og lagrer informasjon. Dette påvirker hvordan man forstår informasjon, hvordan informasjonen man ønsker å formidle uttrykkes og hvordan mottatt informasjon formidles videre.


Kognitiv atferdsteori legger til grunn et positivt menneskesyn, og en oppfattelse av at mennesker har mulighet for endring hvis de får bedre innsikt i egne følelser og tanker, egen livssituasjon og hvilke muligheter de har. I kognitiv endringsmetodikk jobber man med å påvirke tanken som igjen vil styre atferden – i dette tilfelle styre atferden bort fra bruk av rusmidler.


Russamtalen bygger på de kognitive metodene Bygging av Mestringstillit (BaM) og Motiverende samtale (MI). BaM og MI er valgt fordi de har støtte i “What Works”- forskningen som viser at disse metodene er virksomme for å endre avhengighetsatferd. Kriminalomsorgen har gjennom flere år også høstet gode erfaringer fra å bruke disse. Mer om “What Works” og forskning rundt de aktuelle metodene finner du i venstremenyen.Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009